dilluns, 21 d’agost de 2017

1 .- Podran participar en aquesta pedalada/marxa tots els corredors amb llicencia federativa
en vigor o no.

 2.- Com que cap marxa és competitiva, tots els participants estan obligats a respectar els
horaris i controls disposats per l’organitzador.

 3 .- La firma, control d'inscrits i entrega de dorsals s’efectuarà en el lloc de sortida, a la sala
del sindicat una hora i trenta minuts abans de  l’inici de la marxa.

 4 .- El recorregut serà de 45  Kms (llarg) i 25 km (curt). 

5 .-  L’import de la inscripció anticipada serà de 15€ el primer termini, 17.€ el segon i el dia de la marxa 20€. 

6.- Solament el fet d’inscriure’s a la pedalada/marxa, implicarà l’acceptació d’aquest reglament.

7 .- La pedalada/marxa es donarà per finalitzada a les 13:30 hores o després de l’arribada de
l’últim participant.

8.- És obligatori un servei de escombra (moto, cotxe, bici) per revisar el circuit darrera l’últim
participant.

 9.- En cap dels casos l’organitzador es farà necessàriament responsable ni solidari amb
aquells ciclistes que no respectin les disposicions del codi de circulació,  la policia de tràfic,
sent els mateixos responsables de les infraccions que poguessin cometre.

10.- L’organitzador, quedarà lliurat de tota responsabilitat civil o davant qualsevol accident
(tan personal com mecànic) dels participants.

11. Aquesta ruta té com a objectiu potenciar l’ús de la bicicleta tot terreny com a mitjà de
coneixença de l’entorn de la ruta de la calç i afavorir-ne el respecte.

12. S’inclouran dos avituallaments durant l’itinerari per al circuit llarg i un per al circuit curt.

13. És obligatori l’ús del casc homologat.

14. Seguiu els camins assenyalats i respecteu la propietat privada.

15. No embruteu.

16. Porteu sempre una cambra de recanvi  i una manxa,  a més de material de reparació en cas
d’avaria.

17. Es recomana portar mòbil.

18. No us oblideu l’aigua i aliments de poc pes. 

19. La marxa està oberta a majors de 18 anys, en cas de ser menor d’edat, cal portar per escrit el consentiment i la signatura dels pares o tutors legals.

20. Ni l’organització ni l'asseguradora no es fa responsable de cap afer, situació, accident o
incident fora del recorregut marcat.

21. Aquesta ruta té com a objectiu potenciar l’ús de la bicicleta tot terreny com a mitjà de coneixença de la ruta de la calç, el seu entorn i afavorir-ne el respecte.

22. El dorsal haurà de ser ben visible. Tot ciclista que no el porti no podrà optar a cap tipus d’obsequi.

23. En cas d’abandonament cal comunicar-ho al control més proper.
        
24. L’organització es reserva el dret de modificar o decidir davant de qualsevol imprevist que no s’hagi contemplat en el reglament.
 
25. Tots els participants hauran de complir les normes de la Llei de Seguretat Vial. L’organització informa que el recorregut de la prova no està tancat al trànsit. 

26. En cas de suspensió de la prova per causes meteorològiques o per força major, s'intentarà trobar una altra data per poder-la realitzar, o s'entregaran les bosses el mateix dia de la prova, però en cas cas es podrà retornar l'import de la inscripció.

27. El ciclista, pel sol fet de participar en aquesta prova, accepta el reglament i eximeix de qualsevol responsabilitat als organitzadors de la sortida.

Organitza:

Ajuntament de Tarrés                                               Consell esportiu de les Garrigues