dimecres, 9 de setembre de 2015

Art. 1 .- Podran participar en aquesta pedalada/marxa tots els corredors amb llicencia federativa
en vigor o no.

Art. 2.- Com que cap marxa és competitiva, tots els participants estan obligats a respectar els
horaris i controls disposats per l’organitzador.

Art. 3 .- La firma, control d'inscrits i entrega de dorsals s’efectuarà en el lloc de sortida, a la sala
del sindicat una hora i trenta minuts abans de  l’inici de la cursa.

Art. 4 .- El recorregut serà de 40  Kms (llarg) i 30 km (curt). 

Art. 5 .-  L’import de la inscripció anticipada serà de 13€ el primer termini, 16€ el segon i el dia de la marxa 20  €. 

Art 6.- Solament el fet d’inscriure’s a la pedalada/marxa, implicarà l’acceptació d’aquest reglament.

Art. 7 .- La pedalada/marxa es donarà per finalitzada a les 13:30 hores o després de l’arribada de
l’últim participant.

Art. 8.- Es obligatori un servei de escombra (moto, cotxe, bici) per revisar el circuit darrera l’últim
participant.

Art. 9.- En cap dels casos l’organitzador es farà necessariament responsable ni solidari amb
aquells ciclistes que no respectin les disposicions del codi de circulació,  la policia de tràfic,
sent els mateixos responsables de les infraccions que poguessin cometre.

Art. 10.- L’organitzador, quedarà lliurat de tota responsabilitat civil o davant qualsevol accident
(tan personal com mecànic) dels participants.

11. Aquesta ruta té com a objectiu potenciar l’ús de la bicicleta tot terreny com a mitjà de
coneixença de l’entorn de la ruta de la calç i afavorir-ne el respecte.

12. S’inclouran dos avituallaments durant l’itinerari.

13. És obligatori l’ús del casc.

14. Seguiu els camins assenyalats i respecteu la propietat privada.

15. No embruteu.

16. Porteu sempre una cambra de recanvi  i una manxa,  a més de material de reparació en cas
d’avaria.

17. Es recomana portar mòbil.

18. No us oblideu l’aigua i aliments de poc pes. 

19. Les inscripcions es poden fer a partir dels 16 anys (a excepció de nens acompanyats dels
seus pares)

20. Ni l’organització ni l'asseguradora no es fa responsable de cap afer, situació, accident o
incident fora del recorregut marcat.